Anndin hoore maa:

Yettoode
Innde maa
Imeel maa
Ñiiɓirde maa 1
Ñiiɓirde maa 2
Leydi ndi koɗ-ɗaa
Leydi ndi jeya-ɗaa
Noddirede maa
Hol gannde njogi-ɗaa? (1 gorol kala)
Hol golle maa?
Tolno maa e ganndal ngaanndi
Tono maa e binndol fulfulde
Tolno maa e haala fulfulde
Ɗemɗe goɗɗe (binndol/haala)
Leƴƴanɗe maa